Om Snidar

Socialt företag

Snidar är ett socialt företag. Kännetecknande för sociala företag är de kooperativa värderingarna som självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Ett socialt företag har inte som syfte att ge vinst. Syftet kan i stället vara att skapa meningsfulla och riktiga arbeten. För sysselsättning / arbete riktar vi oss främst till personer med psykisk funktionsnedsättning som varit borta från arbetsmarknaden en tid.

Är du intresserad av att arbeta med oss?

Vi vänder oss till dig som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid med psykisk funktionsnedsättning. Vi vill ge dig en möjlighet att i din takt komma igång med en sysselsättning och social samvaro. En individuell plan mellan arbetsledare och dig upprättas, i vilken omfattning du tror att du klarar av sysselsättning. Tiden kan utökas efter hand vid önskemål.

Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss och komma på ett studiebesök.

Kontakta Linnéa Allestedt på nummer 070-474 07 27 eller maila på linnea.allestedt@uppsala.se